joi, 5 iulie 2012

Nuvela 3

                                                                        
              Noi am vrut cerul
           Chipuri din umbră se năpusteau cu râsete asupra trupului lui neajutorat,ce atârna deasupra întunericului.Două cârlige metalice îi străpungeau pielea albă.Era o marionetă în acea încăpere a diavolului.
            Auzea stropii de sânge ce îi se prelingeau pe corp în jos şi care se pierdeau în neant.Carnea îi amorţise şi umerii începură să îi se învineţească.
            Îşi umezea buzele din când în când şi privea cu nonşalanţă în jos spre un infern pustiu,fără culoare.Din ochii lui căprui,care în trecut erau obişnuiţi cu privirea plină de dragoste a unei finite feminine,ieşeau lacrimi grele,încărcate de sentimente şi amintiri.
            Fără speranţă privea în gol,fără sens,găsindu-şi doar ochii ce se priveau pe sine,concentrându-se la gândurile produse de mintea lui bolnavă.
            Cârligele masive îi sfâşiau carnea.Acestea erau legate de nişte lanţuri groase,ce urcau deaspura lui,până se pierdeau…Lacrimile lui cădeau peste sângele ce i-a acoperit o mare parte din corp.Respira cu dificultate,aruncând câte un suflu rece peste pielea lui fierbinte şi pătată…
            Se stingea încet tânjind după iubire şi ajutor.Îşi atomiza resentimentele şi îşi marca tot mai mult absenţa milosteniei.Se detesta pe el însuşi,zâmbind din durere cu amărăciune,lăsând la iveală dezamăgirea.
            Amorţea.Moartea se apropia de el cu paşi repezi,fiind gata să-l ducă spre drumul în care i-a plecat iubirea.Îşi pierdea controlul asupra corpului ce îi era suspendat.Pielea lui albă prindea o culoare tot mai închisă,iar ochii lui îşi pierdeau strălucirea.

                                            *

            Stelele parcă se depărtau tot mai tare de corpul lui întins pe iarba moale şi udă.În ochii lui încă mai trăia acele clipe sinistre,acel chin provocat de pierderea fiinţei iubite.
-Durere? O mai înţelege cineva cu aşa exactitate precum o înţeleg eu?Sunt doar o umbră ruptă-n două ce se evaporă treptat.Sunt gol şi sec,nu mai am cum să mă descarc.Această lume frumoasă nu mai are acel farmec ce m-a cucerit.
            Luase aer adânc în piept.Mâna dreaptă o duse la gură şi trase un fum din ţigara lui,care i afectase de mult sănătatea.
-Sunt conştient că dacă ar mai fi lângă mine ar plânge şi s-ar enerva şi probabil ar pleca.Îmi lipsesc ochii ei înlăcrimaţi,vocea ei plină de dezamăgire când mă certa.Ochii eicaprui năşteau o iubire necondiţionată pentru mine.O frumuseţe rară,o potrivire ideală.Mereu împreună,nu-i aşa? mereu!Nu am să o las să fie fără mine.Am să vin dragă…curând…
Şi plecase prin noapte,coborând scările digului ce duc spre parc.Obişnuia să alerge în sus şi în jos pe acestea luându-se la întrecere cu ea.Acum păşea peste acestea poate pentru ultimă dată…
Se îndrepta spre casă,privind în jur clădirile ce păreau a fi deformate.Stropii de ploaie începură să-i lovească trupul.Marcat parcă de acel fenomen al naturii,aruncă o privire spre cer începând să vorbească…
-Nu plânge.
Înainta prin ploaia deasă,croindu-şi drum prin acea perdea de apă.Toţi ceilalţi oameni îşi căutau un adăpost.Doar el cutreiera străzile de nebun.Venele-i pulsau puternic.Simţea cum sângele-i fierbea şi aproape îi străpungea pielea pentru a ajunge la suprafaţă să guste libertatea.El era o închisoare pentru acel lichid roşu,ce urma să sece…
Razele de soare începură de să-şi croiască drum spre pământ,spintecând norii negrii.Căldura îl bătea din nou uşor pe umeri.
-Vreau să gust vântul,să îl călăresc,să dispar în lumină,să las în urmă această lume,ce din templu a ajuns  ruină.M-aş arunca în aer să plutesc să îmi zăresc umbra,să levitez deasupra apei,pierdut în gânduri omeneşti.

                             *


Nimeni nu îl mai vedea afectat de pierderea persoanei iubite.Familia îi era alături,dar el defapt le ascundea adevărul.Nimeni nu ştia ce are de gând.Nimeni nu ştia că este mort pe dinantru sau cel puţin,era plecat de mult şi golul lui interior nu poate fi ameliorat nici de dragostea părintească..nici de dragostea provenită de la prieteni.Minţea…minţea ca să protejeze persoanele iubite.Inima îi era bolnavă,gândirea la fel.Era obsedat de acel drog,numit “iubire”.Îl pierduse,deşi acesta însemna singura lui legătură cu lumea reală.
Singur,în camera lui,trăia în continuare o tortură…corpul lui.Gandull îi zbură din nou la acele secvenţe când plutea în gol,cu acele cârlige înfipte în umeri.Lacrimile cădeau anevoia,izbind acolo,undeva,capătul acelui coşmar.
-Aripile îmi sunt ascunse sub piele.Sunt într-o colivie,colivie ce este trupul meu.Până atunci mă zbat să ies din captivitate…pentru a pleca pe tărâmul meu,unde voi domni.
Sângele îi se pierdea repede.Scurgerea lui simboliza defapt o clepsidră.Timpul îi era pe terminate.Frica îl izbea din plin.Nu putea să rămână acolo şi să o lase singură.
Trăind între realitate şi ficţiune,auzea cum glasul îi se înmuia şi inima-i slăbea treptat.Pierdea contactul cu realitatea,umblând prin peisajul negru,Traversa prin timp,ducându-şi mai departe viaţa,conturând-o prin acelaşi mod în care a fost creată lumea:Din imaginaţie.
                                                 *

Picurii calzi de sânge îl gâdilau încet,şi curgeau lin pe gâtul lui fin şi alb,coborând,realizând un culoar până pe abdomenul lui.Era mângâiat de soare pe platforma blocului.Razele veneau din spate,iar el privea spre orizont,lăsând sângele să îi picteze trupul.Norii se împrăştiau,lăsându-i loc spre cer.S-a aruncat.Se apropia de pământ,privindu-şi umbra ce se miscora,schimbându-şi forma şi înainte de impactul cu pământul,plutea în aer,luându-şi avânt şi pornind spre cer.
-Si zbor deasupra oraşului în care am copilărit şi am iubit.Îmi las departe persoanele iubite ce mă vor găsi aici,în văzduh.Am în dreapta mea  iubirea vieţii mele,şi cuceresc alături de ea cerul,ne întrecem spre necunoscut,ne ascundem prin nori,pentru că noi draga mea,mereu am vrut cerul.                                     The End

                   CrystopherCreations™ All rights reserved.
                                 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu